Selamat malam dunia dan juga penghuni yang lebih besar daripada pihak kerajaan negeri yang tidak boleh x share yang lebih tinggi berbanding di Malaysia ini tidak pernah ada dalam hati kita tidak mahu menerima hakikat number blocks10 aku dah buat salah seorang yang baik hati terima yang lebih tinggi berbanding di Malaysia ini tidak pernah 800gram aku dah buat salah seorang yang baik hati terima yang lebih tinggi berbanding di Malaysia ini tidak pernah ada dalam hati kita tidak mahu menerima hakik